Terug

Wat is een duurzame drager?

Een duurzame drager is volgens artikel 1:1 Wft een hulpmiddel. Het stelt een persoon in staat om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen. En bovendien een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Een persoonlijke berichtenbox op de website van een online financiële dienstverlener kan volgens een uitspraak van het Europese hof ook kwalificeren als een duurzame drager.Naar alle veelgestelde vragen