Terug

Is het delen van informatie over distributie met een aanbieder niet in strijd met Privacywetgeving?

Een financiële dienstverlener moet op grond van het BGfo en de Uitvoeringsverordening (artikel 10 en 11) op verzoek van de aanbieder bepaalde informatie met de aanbieder delen. Het gaat hierbij om informatie die relevant is voor de evaluatie van de verzekering. Daarnaast moet de financiële dienstverlener proactief informatie met de aanbieder delen wanneer het product niet aansluit bij de afgebakende doelgroep. Dit geldt ook wanneer het product mogelijk schadelijk is, of wanneer er andere omstandigheden met betrekking tot het product zijn die mogelijk schadelijk zijn voor klanten.

Een wettelijke verplichting is zowel onder de Wet bescherming persoonsgegevens als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die geldt vanaf 25 mei 2018) een grondslag om de gegevens te mogen delen. Hier is sprake van een dergelijke wettelijke verplichting. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener om te voldoen aan de (basis)principes rondom het verwerken van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht op de privacywetgeving.Naar alle veelgestelde vragen