Terug

Is het delen van informatie over distributie met een ontwikkelaar in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als de informatie over distributie niet ziet op persoonsgegevens is het delen ervan in ieder geval niet in strijd met de AVG.

De AVG kent verder zes grondslagen voor het verwerken (bijvoorbeeld delen) van persoonsgegevens. U mag bijvoorbeeld klantinformatie delen met de ontwikkelaar als u toestemming hebt van de klant of als de informatiedeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ook het nakomen van een wettelijke verplichting is een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de gedelegeerde verordening (artikel 10 en 11) moet de distributeur, op verzoek van de ontwikkelaar, de relevante verkoopgegevens en de informatie over de regelmatige evaluatie van de productdistributie delen met de ontwikkelaar. Ook is de distributeur verplicht om de ontwikkelaar meteen te informeren als hij ontdekt dat het product niet aansluit bij de doelgroep of dat er productgerelateerde omstandigheden zijn die ongunstig kunnen uitwerken voor de klant. De AVG staat toe dat persoonsgegevens worden gedeeld wanneer dat nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen.

De AVG biedt dus ruimte om informatie over de distributie met de ontwikkelaar te delen. Wel moeten daarbij de hierboven beschreven grenzen in acht worden genomen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de AVG.Naar alle veelgestelde vragen