Terug

Wordt er in de nieuwe productontwikkelingsnormen rekening gehouden met het complexiteit van de verzekering en de grootte van uw onderneming?

Ja, voor ontwikkelaars zijn de vereisten ten aanzien van de maatregelen en procedures proportioneel met de complexiteit en de risico's die aan de producten verbonden zijn, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de ontwikkelaar. Ook voor distributeurs geldt dat rekening wordt gehouden met de complexiteit en de risico’s verbonden aan de producten, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de distributeur.Naar alle veelgestelde vragen