Terug

Ziet het verbod op koppelverkoop ook op een verplichte dienst bij een verzekering?

De verkoop van een verplichte dienst, bijvoorbeeld een serviceabonnement, bij een verzekering valt niet onder het verbod op koppelverkoop in de Wft. Het blijft toegestaan om een verzekering aan te bieden of in een verzekering te bemiddelen samen met een aanvullend product of aanvullende dienst, bijvoorbeeld als onderdeel van een pakket. U deelt uw klant dan mee of het (financiële) product of de dienst ook afzonderlijk kan worden aangeschaft. Zo ja, dan verstrekt u een beschrijving van de (financiële) producten of diensten die deel uitmaken van het pakket. Ook verstrekt u informatie over de kosten van elk (financieel) product en elke dienst.Naar alle veelgestelde vragen