Terug

Zijn de normen rond koppelverkoop van toepassing op verzekeringen waarbij de klant die het product of dienst koopt, niet zelf de verzekeringnemer is?

De normen rond koppelverkoop uit artikel 4:63a en 4:75a Wft zijn van toepassing in de situatie dat de klant die het product of de dienst aanschaft verzekeringsnemer wordt. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een klant een product of dienst aanschaft, en geen verzekeringsnemer wordt. Denk hierbij aan de situatie dat een klant een auto huurt die door de eigenaar van de auto (het autoverhuurbedrijf) is verzekerd tegen schade aan de auto. In dit geval zijn de normen rond koppelverkoop niet van toepassing. In de situatie dat een klant die een auto huurt, via het autoverhuurbedrijf, een aanvullende verzekering afsluit dan zijn de normen rond koppelverkoop wel van toepassing.Naar alle veelgestelde vragen