Terug

Gelden de normen rond koppelverkoop ook voor schadeverzekeringen (verlies/diefstal) gekoppeld aan een creditcard?

De normen rond koppelverkoop zijn van toepassing op verzekeringen die worden verkocht gekoppeld aan een creditcard. Artikel 4:63a en 4:75a Wft bepalen dat wanneer een verzekering een aanvulling op de levering van een roerende zaak of de verlening van een dienst is, als onderdeel van een pakket of dezelfde overeenkomst, de verzekeraar of de bemiddelaar zijn klant de mogelijkheid moet bieden het goed of de dienst afzonderlijk aan te schaffen. Een verlies/diefstal verzekering mag dus samen met een creditcard verkocht worden, mits de creditcard ook zonder de verzekering aangeschaft kan worden.Naar alle veelgestelde vragen