Terug

Moeten gevolmachtigde agenten ook aan de IDD voldoen?

Gevolmachtigde agenten zijn financiële dienstverleners zoals bedoeld in de Wft en het BGfo. De normen uit de IDD die op grond van de Nederlandse wet van toepassing zijn op financiële dienstverleners, gelden dus ook voor gevolmachtigde agenten.

Van belang voor de naleving van de Verordeningen op basis van de IDD is dat gevolmachtigde agenten verzekeringsdistributeur zijn in de zin van de IDD. Gevolmachtigde agenten moeten aan de IDD-normen voor ontwikkelaars voldoen indien zij verzekeringen samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, of wanneer uit een algemene analyse van hun activiteiten blijkt dat zij een rol spelen bij de besluitvorming over het ontwerp en de ontwikkeling van de verzekering voor de markt. Indien zij niet aan de normen voor ontwikkelaars hoeven te voldoen, moeten zij voldoen aan de normen voor distributeurs. Gevolmachtigde agenten zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels.Naar alle veelgestelde vragen