Terug

Wat betekent de aanpassing van de definitie van bemiddelen voor u in de praktijk?

In de Wft is de definitie van bemiddelen aangepast. Deze aanpassing verduidelijkt de manier waarop de wettelijke definitie van bemiddeling wordt toegepast in een online omgeving. Door deze wijziging wordt de huidige lijn van de AFM over de definitie van bemiddeling in een online omgeving verankerd in de wet. Deze aanpassing leidt dus niet tot wijziging van de huidige praktijk.Naar alle veelgestelde vragen