Terug

Welke precontractuele transparantienormen gelden bij bemiddeling in beleggingsverzekeringen?

Artikel 59h BGfo Wft bepaalt dat u voorafgaand aan de overeenkomst over een beleggingsverzekering, de klant informatie verstrekt over de beleggingsverzekering en de voorgestelde beleggingsstrategie. Ook verstrekt u de klant een toelichting en waarschuwing over de risico’s verbonden aan dit product en de beleggingsstrategie. Daarnaast verstrekt u informatie over alle kosten voor het adviseren of bemiddelen in de beleggingsverzekering. U moet alle kosten in verband met de dienst en de beleggingsverzekering samenvoegen, zodat klant inzicht krijgt in de totale kosten en in het cumulatieve effect op het rendement. Als de klant daarom verzoekt verstrekt u een uitsplitsing.Naar alle veelgestelde vragen