Terug

U adviseert in beleggingsverzekeringen. Wat zijn uw nieuwe verplichtingen?

Artikel 4:23 lid 4 Wft bepaalt dat u als adviseur over een beleggingsverzekering voor het sluiten van de overeenkomst een geschiktheidsverklaring op een duurzame drager moet verstrekken aan de klant. In de geschiktheidsverklaring wordt het advies gespecificeerd (bijvoorbeeld een toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies) en geeft u aan hoe het advies aan de voorkeuren, beleggingsdoelstellingen en andere kenmerken van de klant beantwoordt. U geeft de klant tevens op grond van artikel 59h BGfo Wft aan of u de geschiktheid van de verzekering met de beleggingscomponent periodiek zult beoordelen. Artikel 59h BGfo Wft bepaalt dat u de klant in dat geval een bijgewerkte geschiktheidsverklaring verstrekt waarin wordt aangegeven op welke wijze de beleggingsverzekering beantwoordt aan de voorkeuren, doelstellingen en andere kenmerken van de klant.Naar alle veelgestelde vragen