Terug

Wat is de Insurance Distribution Directive (IDD)?

De IDD is een Europese richtlijn die regels stelt voor de distributie van verzekeringen. De IDD treedt op 23 februari 2018 in werking en vervangt de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling. Een aantal van de nieuwe regels in de IDD is door de wetgever opgenomen in het conceptwetsvoorstel van de Wft. Andere regels worden uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en de Vrijstellingsregeling Wft, of zullen mogelijk uit een Europese Uitvoeringsverordening volgen.Naar alle veelgestelde vragen