Terug

Wat is de Insurance Distribution Directive (IDD)?

De IDD is een Europese richtlijn die regels stelt voor de distributie van verzekeringen. Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 voldoen aan de IDD, die de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling vervangt. In Nederland heeft de wetgever aanpassingen gedaan in de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Pensioenwet: Staatsblad Wft. De aanpassingen in onder meer het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Ook de wijzigingen in de Vrijstellingsregeling Wft zijn gepubliceerd in het Staatsblad.Naar alle veelgestelde vragen