Terug

Wat zijn de hoofdonderwerpen van de IDD?

De IDD bevat regels over onder meer de volgende onderwerpen:

  • vergunningsverlening en registerinschrijving;
  • grensoverschrijdende dienstverlening; 
  • vakbekwaamheid;
  • (precontractuele) informatieverstrekking en transparantie; 
  • het opstellen en het verstrekken van het informatiedocument schadeverzekeringen (het IPID) voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;
  • inventariseren van de wensen en behoeften van de klant; 
  • koppelverkoop;
  • het productontwikkelingsproces;
  • aanvullende regels rond beleggingsverzekeringen, zoals regels ter voorkoming van belangenconflicten


Naar alle veelgestelde vragen