Terug

Hoe ver reikt het toezicht van de AFM op de vermelding van nevenfuncties van commissarissen in het jaarverslag?

Op basis van de Code Tabaksblat moet een onderneming in haar jaarverslag een opgave doen van relevante nevenfuncties van commissarissen. De rol van de AFM is beperkt tot het nagaan of het jaarverslag een mededeling bevat dat de onderneming de Code toepast, of dat zij de Code niet toepast, maar wel een uitleg geeft over het niet toepassen van de Code. Daarnaast kijkt de AFM of de inhoud van het jaarverslag consistent is met andere openbare informatie. De AFM spreekt geen oordeel uit over de kwaliteit van de governance van de onderneming. Relevante nevenfuncties van commissarissen is echter wel belangrijke informatie voor beleggers indien specifieke transacties (overnames, belangrijke deals e.d.) plaatsvindenNaar alle veelgestelde vragen