Terug

Geldt er een vergunningplicht voor het geven van beleggingsadvies?

Het is volgens de Wft verboden om zonder een vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Dit is bepaald in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1:1 Wft definieert onder andere het ' in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten' als het verlenen van een beleggingsdienst. In artikel 1:1 Wft staat ook opgenomen wat onder financiële instrumenten wordt verstaan. 

Sinds 1 juli 2008 geldt het nationaal regime, onder het nationaal regime is het adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen mogelijk.

Afhankelijk van wat u wilt gaan doen, kunt u voor het nationaal regime kiezen of dient u een vergunning als beleggingsonderneming aan te vragen. Heeft u als starter een vraag over vergunning of goedkeuringen neem dan contact op met de AFM. Meer informatie vindt u hier:Naar alle veelgestelde vragen