Terug

Handboek online dienstverlening

Veelgestelde vragen over Handboek online dienstverlening

Waarom presenteert de AFM het handboek Online Dienstverlening?

De AFM krijgt veel vragen van marktpartijen over de manier waarop zij de gedragsregels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten toepassen op dienstverlening die geheel of gedeeltelijk online plaatsvindt. Online dienstverlening heeft immers verschillen ten opzichte van dienstverlening in de fysieke wereld: op internet kunt u uw klant niet in de ogen kijken en kunt u minder makkelijk bepalen of de klant begrijpt wat u hem voorlegt, en of hij een bewuste keuze maakt.

Stuur deze vraag door

Wat wil de AFM met de publicatie van het handboek bereiken?

De AFM vindt het belangrijk dat online dienstverlening aan klanten zich verder ontwikkelt. Daarom geeft dit handboek u duidelijkheid over de manier waarop u geldende wet- en regelgeving kunt toepassen in een digitale omgeving.

Stuur deze vraag door

Waarom heet het stuk handboek en geen leidraad?

Dit handboek probeert vragen te beantwoorden van marktpartijen over online dienstverlening. Het kan daarom zijn dat dit handboek niet op alle punten volledig is. Dit handboek bevat verwijzingen naar wettelijke zorgvuldigheidsnormen, die voor het overgrote deel voortvloeien uit de Wft. Ook bevat het praktische tips over de manier waarop u online dienstverlening zo kan inrichten dat ook online het belang van de klant centraal staat.

Stuur deze vraag door

Ik wil graag met de AFM in gesprek over hoe ik de handvatten toepas in mijn online dienstverlening?

Als u vragen heeft over op welke manier u de handvatten kunt toepassen in uw online dienstverlening dan kunt u met de AFM contact opnemen via het e-mailadres: innovation@afm.nl. U kunt daar uw concrete vraag naar toe mailen en dan zal de AFM contact met u opnemen.

Als u ervaringen wilt uitwisselen met andere marktpartijen dan biedt de AFM op LinkedIn, onder de naam AFM Marktdiscussies, hiervoor een platform.

Stuur deze vraag door

Ik heb een voorbeeld uit mijn eigen praktijk, kan ik die met de AFM delen?

Als u zelf voorbeelden heeft waar volgens u de handvatten goed tot hun recht komen dan kunt u deze voorbeelden delen met andere marktpartijen op het LinkedIn platform AFM Marktdiscussies. U kunt ze ook aan ons doorgeven via het contactformulier. De AFM verzamelt de voorbeelden en zal ze vervolgens op de website plaatsen.

Stuur deze vraag door

Voor wie is deze publicatie bedoeld?

Dit handboek is bedoeld voor alle dienstverleners die hun klanten online diensten bieden. Daarbij gaat dit handboek in op de verschillende vormen van dienstverlening zoals adviesdiensten, bemiddelingsdiensten, vergelijkingsdiensten en beheer. In de gevallen dat de invulling van de wettelijke regels anders is voor execution only dienstverlening of andere vormen van dienstverlening, wordt dit expliciet benoemd in een apart kader.

Dus of u nu zelfstandig adviseur, beleggingsonderneming, bank of verzekeraar bent: de praktische handvatten in dit handboek zijn relevant als u uw klanten online dienstverlening biedt.

Ook de online dienstverlening, die beleggingsondernemingen bieden om tot een passende beleggingsdienst te komen, wordt in dit handboek behandeld. Het uitvoeren van een beleggingsdienst als vermogensbeheer, of het doorgeven van een order van een klant met betrekking tot financiële instrumenten, vinden regelmatig online plaats.

Stuur deze vraag door

Hoe verhoudt deze publicatie zich tot de wet- en regelgeving?

Voor online dienstverlening gelden ten minste dezelfde wettelijke normen als voor fysieke dienstverlening. De Wft maakt immers geen onderscheid tussen dienstverlening op internet en dienstverlening door een persoon van vlees en bloed. Alleen de invulling van de normen kan anders zijn.

De AFM heeft in het verleden richting gegeven aan de open wettelijke normen door onder meer leidraden te publiceren. Zo hebben wij onder andere de leidraden “Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw, de klant centraal bij beleggingsondernemingen”, “Klant in beeld, aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer”, “Leidraad hypotheekadvisering” en “Leidraad tweepijler pensioenadvisering” uitgebracht. Dit handboek bouwt voort op deze uitingen van de AFM.

Stuur deze vraag door

Hoe is deze publicatie tot stand gekomen?

Dit handboek is tot stand gekomen door gesprekken met en onderzoeken bij meerdere marktpartijen. Daarnaast hebben wij dit handboek voorgelegd aan verschillende marktpartijen en deskundigen op het gebied van financiële dienstverlening, waaronder financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen, adviseurs van de financiële sector en brancheverenigingen.

Stuur deze vraag door