Terug

Wat betekent zekerheid stellen?

Bij een financiering kan een geldvrager de risico’s voor de investeerder beperken door het afgeven van zekerheden. Zekerheden kunnen door investeerders ingeroepen worden als geldvragers niet tijdig aan verplichtingen voldoen, zoals bij wanbetaling en/of faillissement. In de praktijk betekent dit dat de tot zekerheid strekkende zaak verkocht moet worden, zodat de schuldeisers zich kunnen verhalen op de opbrengst.Naar alle veelgestelde vragen