Terug

Hoe vaak wordt de lijst geüpdate?

De sector komt eenmaal per kalenderjaar bij de AFM bijeen om de indicatieve lijst te updaten. Dit gebeurt aan het einde van ieder kalenderjaar. De lijst die wordt opgesteld, geldt dan voor het kalenderjaar daarop volgend.Naar alle veelgestelde vragen