Terug

Wat moet in het model ‘maximaal te verstrekken kredietbedrag’ ingevuld worden bij lopende financieringslasten per maand?

 Bij de lopende financieringslasten moet het volgende worden opgenomen:
• De rente en aflossing die maandelijks door de consument moet worden betaald voor lopende consumptieve kredieten.
• De premie van een opbouwproduct. Met een opbouwproduct bedoelt de AFM een levensverzekering waarbij een consument een vermogen opbouwt om de lening aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te kunnen lossen.
• De premie van een overlijdensrisico- of levensverzekering, als deze verzekering verplicht wordt gesteld voor het aangaan van het hypothecaire- of consumptief krediet.

De premie van een autoverzekering, brandverzekering, inboedelverzekering, etc. hoeft niet meegenomen te worden als lopende financieringslast. Als de premie van een verplichte overlijdensrisico- of levensverzekering wordt meegenomen in de effectieve rente, dan hoeft om dubbeltelling te voorkomen, de premie van deze verzekering ook niet opgenomen te worden als lopende financieringslast.Naar alle veelgestelde vragen