Terug

Is een debetstand op een bankrekening, waarbij uiterlijk binnen een maand volledig wordt afgelost, ook een krediet?

Nee, bij een debetstand waarbij het volledige uitstaande bedrag binnen een maand moet worden afgelost, is geen sprake van krediet in de zin van de Wfm BES. Er hoeft daarom ook geen informatie ingewonnen te worden over de financiële positie, risicobereidheid, kennis & ervaring en doelstelling. Een betaalrekening met mogelijkheid tot debetstand is echter wel een financieel product. De financiële dienstverlener moet dan ook voldoen aan de regels met betrekking tot informatieverstrekking bij het geven van een advies.
 Naar alle veelgestelde vragen