Terug

Hoe moet een cash covered creditcard verstrekt worden?

Bij een cash covered creditcard wordt een bedrag ter hoogte van de kredietlimiet van de creditcard ‘vastgezet’ op een geblokkeerde rekening. Voorafgaand aan de verstrekking van een cash covered creditcard hoeft geen berekening te worden gemaakt van het maximaal te verstrekken krediet. Bedragen die met de creditcard worden betaald worden daarmee altijd volledig gedekt door het geblokkeerde bedrag. Doordat de consument zijn/haar eventuele schuld van de creditcard hiermee op ieder moment volledig kan terugbetalen, bestaat er in principe geen risico dat de consument het geleende bedrag niet kan terugbetalen.

Geblokkeerde bedrag moet net zo hoog zijn als kredietlimiet
Belangrijke voorwaarde is wel dat het geblokkeerde bedrag minimaal net zo groot is als de kredietlimiet van de creditcard en dat het de consument altijd vrij staat om zijn/haar schuld op de creditcard met het geblokkeerde bedrag volledig boetevrij af te lossen. Vanzelfsprekend zijn de overige (wettelijke) regels voor kredietverstrekking wel van toepassing.
 
Voor de creditcards die niet volledig worden gedekt door een geblokkeerd bedrag dient wel een berekening te worden gemaakt van het maximaal te verstrekken krediet. De AFM adviseert om bij de berekening van het maximaal verantwoorde kredietbedrag voor een creditcard uit te gaan van een looptijd van maximaal 5 jaar.Naar alle veelgestelde vragen