Terug

Caribisch Nederland - Informatieverstrekking

De veelgestelde vragen over Caribisch Nederland zijn verdeeld in onderstaande categorieën.

 

Veelgestelde vragen over Caribisch Nederland - Informatieverstrekking

Welke precontractuele informatie moet aan de consument worden gegeven?

De onderneming moet diverse precontractuele informatie verstrekken over o.a. het soort krediet, de totale kosten van het krediet en het effectieve rentepercentage. Ook moet er informatie worden gegeven over levensverzekeringen en over de provisie van de bemiddelaar. Alle informatie moet feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend zijn (artikel 5:3 Wfm BES). Alle informatie die vooraf gegeven moet worden is opgenomen in de artikelen 7:5 tot en met 7:16 Bfm BES.

Stuur deze vraag door

Hoe moet een financieel dienstverlener zijn klant informeren over de mogelijke risico’s van een product/dienst?

De financiële dienstverlener in Caribisch Nederland moet alle risico’s vermelden in de verstrekte informatie (brochure of offerte of intakeformulier) die voor de klant nodig zijn om zich een goed oordeel te kunnen vormen over het product, voordat hij of zij het product aanschaft. Alle verstrekte informatie moet daarbij feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend te zijn.
Bijvoorbeeld: als een klant alleen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor een auto, dan moet hij er bijvoorbeeld over geïnformeerd worden welke schade niet gedekt is. De klant kan dan zelf beslissen of hij of zij wel een aanvullende verzekering neemt, of het risico wil lopen om de eigen schade niet vergoed te krijgen.

Stuur deze vraag door

Hoe moet een financieel dienstverlener zijn klant informeren over de mogelijke risico’s van een product/dienst?

De financiële dienstverlener in Caribisch Nederland moet alle risico’s vermelden in de verstrekte informatie (brochure of offerte of intakeformulier) die voor de klant nodig zijn om zich een goed oordeel te kunnen vormen over het product, voordat hij of zij het product aanschaft. Alle verstrekte informatie moet daarbij feitelijk juist, duidelijk en niet misleidend te zijn.
Bijvoorbeeld: als een klant alleen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor een auto, dan moet hij er bijvoorbeeld over geïnformeerd worden welke schade niet gedekt is. De klant kan dan zelf beslissen of hij of zij wel een aanvullende verzekering neemt, of het risico wil lopen om de eigen schade niet vergoed te krijgen.

Stuur deze vraag door