Terug

Wanneer wordt een boete gepubliceerd?

De AFM houdt op basis van verschillende wetten toezicht op de financiƫle sector, waarvan de belangrijkste de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet, de Wet handhaving Consumentenbescherming en de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn. Op grond van deze wetten heeft de AFM de bevoegdheid om voor overtreding van met name genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen. Als voorbeeld wordt hierna de Wft gehanteerd.

Uitgangspunt van de Wft is dat alle boetes uiteindelijk gepubliceerd worden, tenzij publicatie in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Het moment van publicatie is afhankelijk van de overtreding. Onder de Wft moet een boete voor een zogenaamde zware overtreding (categorie 3 of door de wet aangewezen) onmiddellijk gepubliceerd worden (artikel 1:97, eerste lid, Wft), dat wil zeggen vijf werkdagen na bekendmaking van het besluit. Bij lichte overtredingen vindt de eerste publicatie plaats nadat het boetebesluit in rechte onaantastbaar is geworden (artikel 1:98 Wft). Ook hier geldt dat slechts van publicatie van de boete wordt afgezien indien publicatie in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft (artikel 1:97, vierde lid, Wft respectievelijk artikel 1:98 Wft). Voor de overige hierboven genoemde wetten bestaat een ander publicatieregime. Bij deze wetten kan de AFM overgaan tot publicatie van het boetebesluit. Omdat dit een discretionaire bevoegdheid betreft dient de AFM een belangenafweging te maken voordat zij besluit tot publicatie.

De boetefunctionarissen adviseren het bestuur ook over de publicatie van een op te leggen boete nu de beslissing om te publiceren onderdeel uitmaakt van het besluit tot boeteoplegging.Naar alle veelgestelde vragen