Terug

Hoe kunnen adviseurs en bemiddelaars de grondslag bepalen voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten?

Sinds enkele jaren geldt als maatstaf voor de bijdrage aan doorlopend toezicht voor adviseurs en bemiddelaars een andere maatstafwaarde: de bruto-omzet uit vergunningsplichtige activiteiten, exclusief BTW en exclusief (indien van toepassing) aan de aanbieder afgedragen premies. Bekijk een uitgebreide toelichting op deze nieuwe maatstaf.Naar alle veelgestelde vragen