Terug

Hoe kunnen adviseurs en bemiddelaars de grondslag bepalen voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten?

Vanaf 2020 geldt als maatstaf voor de bijdrage aan doorlopend toezicht voor adviseurs en bemiddelaars een nieuwe maatstafwaarde: de bruto-omzet uit vergunningsplichtige activiteiten, exclusief BTW en exclusief (indien van toepassing) aan de aanbieder afgedragen premies. Bekijk een uitgebreide toelichting op deze nieuwe maatstaf.Naar alle veelgestelde vragen