Terug

Hoe kunnen adviseurs en bemiddelaars de grondslag bepalen voor de maatstaf voor de bijdrage in de toezichtkosten?

Om de meest passende grondslag te bepalen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. U kiest voor het aantal fte per 31 december van het voorgaand jaar of voor het gemiddeld aantal fte over het voorafgaand jaar. Dit gemiddelde berekent u door de stand per 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12 bij elkaar op te tellen en te delen door vier.Naar alle veelgestelde vragen