Terug

Bestaat er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen?

Ondernemingen die niet behoren tot de groep adviseurs en bemiddelaars met een factuur lager dan €3.000, en die niet in staat zijn om de bijdrage in één termijn te betalen, kunnen voor het vervallen van de betalingstermijn van zes weken een schriftelijk verzoek indienen voor een betalingsregeling. U kunt een formulier voor een betalingsregeling aanvragen via debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.Naar alle veelgestelde vragen