Terug

Ben je vergunningplichtig voor het geven van beleggingsadvies?

Artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) geeft de volgende definitie van adviseren:

“het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt”

Op grond van artikel 2:96 Wft is het verboden zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Artikel 1:1 Wft definieert onder andere “in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten” als het verlenen van een beleggingsdienst. In artikel 1:1 Wft staat tevens opgenomen wat onder financiële instrumenten wordt verstaan. 

Nationaal regime

Daarnaast geldt vanaf 1 juli 2008 het nationaal regime, waarbij het adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen mogelijk is onder het nationaal regime.

Afhankelijk van wat u wilt gaan doen, kunt u voor het nationaal regime kiezen of dient u een vergunning als beleggingsonderneming aan te vragen. Meer informatie over de procedure voor vergunningaanvragen kunt u vinden op de pagina Wat doet de AFM voor ondernemers?.  Naar alle veelgestelde vragen