Terug

Moeten ook klachten die bij het KIFID of een gerechtelijke instantie zijn ingediend worden gerapporteerd?

Nee, tenzij de klacht voor het eerst KiFID of een gerechtelijke instantie is ingediend. Dus bijvoorbeeld wanneer een klant zonder een uiting van ontevredenheid bij de beleggingsonderneming zelf direct een gerechtelijke procedure start, dan is dit een eerste keer dat de uiting van ontevredenheid de onderneming bereikt en moet de beleggingsonderneming deze als klacht te rapporteren.

In het geval een klant een interne klachtenprocedure heeft doorlopen en de klacht is afgewezen en vervolgens zijn klacht of claim bij het KiFID indient, hoeft een beleggingsonderneming deze KiFID-klacht niet (nogmaals) aan de AFM te rapporteren.Naar alle veelgestelde vragen