Terug

Welke vorm kan de accountantsverklaring aannemen?

a. een goedkeurende verklaring; 
b. een verklaring met beperking; 
c. een afkeurende verklaring; of 
d. een verklaring van oordeelonthouding. 

De accountant ondertekent en dagtekent de accountantsverklaring. 
(artikel 2:393, zesde lid, BW). Naar alle veelgestelde vragen