Terug

Heeft de accountant nog overige verplichtingen?

De accountant heeft ook nog een meldingsplicht.

Uit artikel 4:27, eerste en tweede lid, Wft blijkt dat de accountant die de jaarrekening onderzoekt van een beleggingsonderneming en ontdekt dat de onderneming de gedragsregels niet naleeft, dit zo snel mogelijk dient te melden aan de AFM. Ook wanneer de accountant aanleiding ziet om een verklaring over de getrouwheid te weigeren of voorbehouden wil maken, dient hij dit zo snel mogelijk te melden aan de AFM. Wanneer het om een bankbeleggingsonderneming gaat dient dit gemeld te worden aan DNB (artikel 3:88, eerste en tweede lid, Wft).Naar alle veelgestelde vragen