Terug

Wat is een jaarrekening?

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt (artikel 2:361, eerste lid, BW).Naar alle veelgestelde vragen