Terug

Wat is de looptijd van een boekjaar? Is een verlengd boekjaar mogelijk?

In principe is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is aangewezen (artikel 2:10a BW).

Beleggingsondernemingen die niet per 1 januari van het jaar zijn gestart, maar bijvoorbeeld in november, kunnen kiezen voor een verlengd boekjaar. De voorwaarde hiervoor is dat de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders hier in de statuten toe heeft besloten. Het boekjaar van een rechtspersoon is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is aangegeven. Wijziging, verlenging of verkorting van een boekjaar geschiedt door een statutenwijziging. Hiervoor is een besluit van de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders noodzakelijk. Het is niet mogelijk om een wijziging van het boekjaar met terugwerkende kracht door te voeren.Naar alle veelgestelde vragen