Terug

Waarom is de interpretatie "Uitbesteding door effecteninstellingen" overbodig geworden?

De interpretatie “Uitbesteding door effecteninstellingen” zoals die gold onder de Wte is met de invoering van de Wft overbodig geworden. In deze interpretatie werd aangegeven hoe de AFM de verhouding ziet tussen de bestaande wet- en regelgeving inzake toezicht op effectenverkeer en het uitbesteden van activiteiten door effecteninstellingen.

De definitie van uitbesteding staat thans genoemd in artikel 1 Wft. Verder staan de uitgangspunten ten aanzien van uitbesteding uitgewerkt in artikel 4:16 Wft respectievelijk hoofdstuk 6 van het Bgfo.Naar alle veelgestelde vragen