Terug

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig voor:

  • adviseren van een financieel product
  • bemiddelen in een financieel product
  • herverzekeringsbemiddelen
  • optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
  • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie: nationaal regime)
  • aanbieden van kredieten
  • aanbieden van beleggingsobjecten.

Alle werkzaamheden die zijn gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van de aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen. 
Van adviseren is sprake wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant.

Lees meer over de vergunningen, mogelijke vrijstellingen en regels voor adviseurs & bemiddelaarsNaar alle veelgestelde vragen