Terug

Mag u klanten gespreide betaling van advieskosten aanbieden?

Ja, een adviseur/bemiddelaar mag zijn klanten onder voorwaarden gespreide betaling van advieskosten aanbieden. Volgens de Wet financieel toezicht (Wft) is een gespreide betaling over meer dan 3 maanden een consumptief krediet. Er is echter een uitzondering gemaakt voor aanbieders en adviseurs/bemiddelaars die hun klanten gespreide betaling van advies- en bemiddelingskosten aanbieden.

Gespreide betaling is wettelijk gezien mogelijk als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  • De mogelijkheid tot gespreide betaling wordt aangeboden voor advies- en bemiddelingskosten of distributiekosten.
  • Er wordt geen rente of andere kosten in rekening gebracht.
  • De gespreide betaling van advieskosten loopt niet langer dan 24 maanden.
  • De advieskosten moeten apart worden vermeld op de factuur, dat wil zeggen los van de productkosten wanneer deze door de adviseur of bemiddelaar worden geïncasseerd.

Execution only

Bij execution only dienstverlening (waarbij dus niet wordt geadviseerd) mag de gespreide betaling van de distributie- of bemiddelingskosten langer lopen dan 2 jaar. De voorwaarde dat er geen rente of andere kosten in rekening worden gebracht, blijft wel van toepassing. Ook moeten deze distributie- of bemiddelingskosten, net als de advieskosten, apart op de factuur worden vermeld.Naar alle veelgestelde vragen