Terug

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Veelgestelde vragen over Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Eén van de eisen om een vergunning als financieel dienstverlener te krijgen is de eis dat ik moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekeraar geeft echter aan dat ik pas een verzekering krijg als ik een AFM vergunning heb. Wat nu?

Als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvraagt bij een verzekeraar en u de ondertekende offerte aan hen heeft verzonden, ontvangt u (veelal) een voorlopige dekkingsbevestiging. In deze dekkingsbevestiging staat dat de dekking van de verzekering ingaat op het moment dat u een vergunning krijgt van de AFM. De AFM heeft voldoende aan een kopie van de ondertekende offerte en de voorlopige dekkingsbevestiging om uw vergunningaanvraag te kunnen behandelen.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

U moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u een vergunningaanvraag heeft ingediend voor een van de volgende product/dienstcombinaties:

 • bemiddelen in vermogen
 • bemiddelen in hypothecair krediet
 • bemiddelen in schadeverzekeringen particulier
 • bemiddelen in schadeverzekeringen zakelijk    
 • bemiddelen in zorgverzekeringen
 • bemiddelen in pensioenverzekeringen
 • bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • herverzekeringsbemiddelen in vermogen
 • herverzekeringsbemiddelen in schadeverzekeringen

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:74b (bemiddelaar in hypothecair krediet), in artikel 4:75 (bemiddelaar in verzekeringen) en 4:76 (herverzekeringsbemiddelen) van de Wet op het financieel toezicht en artikel 11, vijfde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).

Stuur deze vraag door

Voor welke bedragen moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

 • Voor het optreden als bemiddelaar in (her)verzekeringen moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €1.250.618 per gebeurtenis en €1.875.927 per jaar.

 • Voor het optreden als bemiddelaar in hypothecair krediet moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €460.000 per gebeurtenis en €750.000 per jaar. 

 • Voor het adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime) moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €500.000 per gebeurtenis en €750.000 per jaar.

Deze bedragen zijn vastgesteld in artikel 14a van de Uitvoeringsregeling Wft (bemiddelen en hypothecair krediet), artikel 15 van de Uitvoeringsregeling Wft (bemiddelen en herverzekeringsbemiddelen) en in artikel 11, vijfde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).

Stuur deze vraag door