Terug

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Veelgestelde vragen over Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Eén van de eisen om een vergunning als financieel dienstverlener te krijgen is de eis dat ik moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekeraar geeft echter aan dat ik pas een verzekering krijg als ik een AFM vergunning heb. Wat nu?

Als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvraagt bij een verzekeraar en u de ondertekende offerte aan hen heeft verzonden, ontvangt u (veelal) een voorlopige dekkingsbevestiging. In deze dekkingsbevestiging staat dat de dekking van de verzekering ingaat op het moment dat u een vergunning krijgt van de AFM. De AFM heeft voldoende aan een kopie van de ondertekende offerte en de voorlopige dekkingsbevestiging om uw vergunningaanvraag te kunnen behandelen.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

U moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u een vergunningaanvraag heeft ingediend of als u actief wilt worden als aangesloten onderneming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is nodig als u een of meerdere van de volgende diensten wilt verlenen:

 • bemiddelen in hypothecair krediet
 • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen particulier
 • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen zakelijk    
 • bemiddelen/adviseren in zorgverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in pensioenverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in inkomensverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in vermogen
 • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime)
 • herverzekeringsbemiddelen in vermogen
 • herverzekeringsbemiddelen in schadeverzekeringen

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:74b (bemiddelaar in hypothecair krediet), in artikel 4:75 (bemiddelaar/adviseur in verzekeringen) en 4:76 (herverzekeringsbemiddelen) van de Wet op het financieel toezicht en artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).

Stuur deze vraag door

Voor welke bedragen moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

 • Voor het optreden als bemiddelaar/adviseur in (her)verzekeringen moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €1.300.380 per gebeurtenis en €1.924.560 per jaar. De hoogte van deze bedragen volgt uit artikel 10 lid 4 van de Gedelegeerde Verordening 2019/1935. De minimaal verzekerde bedragen worden periodiek herzien.

 • Voor het optreden als bemiddelaar in hypothecair krediet moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €460.000 per gebeurtenis en €750.000 per jaar. De hoogte van deze bedragen volgt uit artikel 14a van de Uitvoeringsregeling Wft. 

 • Voor het adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime) moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €500.000 per gebeurtenis en €750.000 per jaar. De hoogte van deze bedragen volgt uit artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft.

Het is belangrijk dat de verzekerde bedragen gelden per verzekerde. Als er meer verzekerden op een polis verzekerd zijn moeten de verzekerde bedragen op elke individuele verzekerde van toepassing zijn.

Stuur deze vraag door