Terug

E.J. ter Wijlen

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam E.J. ter Wijlen

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
E.J. ter Wijlen Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 04 jun 2020

Datum laatste update: 17 oktober 2021

Informatie delen

Delen via: deel