Terug

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

29 resultaten gevonden

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
31 aug 2017 Steinhoff International Holdings N.V. OppenheimerFunds, Inc.
12 jul 2017 Steinhoff International Holdings N.V. BlackRock, Inc.
30 jan 2017 Steinhoff International Holdings N.V. GIC Private Limited
26 jan 2017 Steinhoff International Holdings N.V. GIC Private Limited
07 okt 2016 Steinhoff International Holdings N.V. B. Steinhoff
29 sep 2016 Steinhoff International Holdings N.V. C.H. Wiese
28 sep 2016 Steinhoff International Holdings N.V. Citigroup Inc.
16 sep 2016 Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Sikhulasonke Investments (RF) Proprietary Ltd.
14 jul 2016 Steinhoff International Holdings N.V. BlackRock, Inc.
18 mrt 2016 Steinhoff International Holdings N.V. BlackRock, Inc.
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. Coronation Fund Managers Ltd
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. A.B. La Grange
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. B. Steinhoff
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. C.H. Wiese
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. M.J. Jooste
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. D.M. van der Merwe
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. S.J. Grobler
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. H.J.K. Ferreira
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. M. Nel
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. F.J. Nel
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. J.N.S. Du Plessis
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. K.J. Grove
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Sikhulasonke Investments (RF) Proprietary Ltd.
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. Business Venture Investments No 1499 (Pty) Ltd.
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. Sutherland Investment Partners UK Ltd.
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. Sunnyside Investment Partners Ltd.
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. TriPos GmbH
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. P. Pohlmann
07 dec 2015 Steinhoff International Holdings N.V. Public Investment Corporation SOC Ltd

Datum laatste update: 03 augustus 2020

Informatie delen

Delen via: deel