Terug

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

31 resultaten gevonden

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
28 aug 2020 Kardan N.V. M.H.B. Kok
10 aug 2020 Kardan N.V. M.H.B. Kok
30 jul 2020 Kardan N.V. M.H.B. Kok
31 dec 2019 Alumexx N.V. M.H.B. Kok
01 aug 2019 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
10 jan 2019 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
16 jul 2018 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
03 mei 2018 MKB NedSense N.V. M.H.B. Kok
08 feb 2018 MKB NedSense N.V. M.H.B. Kok
29 dec 2017 Alumexx N.V. M.H.B. Kok
09 nov 2017 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok
07 sep 2017 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
13 jul 2017 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok
11 nov 2016 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
08 nov 2016 Alumexx N.V. M.H.B. Kok
27 okt 2016 Alumexx N.V. M.H.B. Kok
01 apr 2016 MKB NedSense N.V. M.H.B. Kok
25 feb 2016 MKB NedSense N.V. M.H.B. Kok
13 jan 2016 Alumexx N.V. M.H.B. Kok
31 dec 2015 IEX Group N.V. M.H.B. Kok
20 aug 2015 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
15 jun 2015 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
04 mei 2015 IEX Group N.V. M.H.B. Kok
20 mrt 2015 Lavide Holding N.V. M.H.B. Kok
02 mei 2014 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok
31 jan 2014 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok
30 dec 2013 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok
10 mei 2012 SnowWorld N.V. M.H.B. Kok
16 jan 2012 SnowWorld N.V. M.H.B. Kok
07 mei 2009 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok
20 jan 2009 RoodMicrotec N.V. M.H.B. Kok

Datum laatste update: 21 oktober 2020

Informatie delen

Delen via: deel