Terug

Register openbare biedingen

In dit register worden biedingsberichten opgenomen die op grond van de artikelen 5:74 en 5:76 Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn goedgekeurd. Ook bevat het register andere openbare mededelingen die door de bieder en/of doelvennootschap tijdens het biedingsproces openbaar worden gemaakt.

Met dit register wordt uitvoering gegeven aan de geldende wettelijke verplichting tot het houden van een openbaar register zoals opgenomen in artikel 1:107 lid 3, aanhef en onder k Wft. Dit register bevat ook biedingsberichten en openbare mededelingen door bieder en/of doelvennootschap van vóór 1 juli 2012.

4 resultaten gevonden

Publicatiedatum Doelvennootschap Bieder Titel
01 mrt 2021 DPA Group N.V. Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. DPA and Gilde agree on recommended all-cash public offer for all DPA shares
11 feb 2014 ICT Automatisering N.V. DPA Group N.V. DPA Group N.V.: aandeelhouders ICT Automatisering accepteren gewijzigde transactiestructuur
16 jan 2014 ICT Automatisering N.V. DPA Group N.V. DPA Group N.V.: Voortzetting bereidheid tot lancering openbaar bod
18 dec 2013 ICT Automatisering N.V. DPA Group N.V. DPA Group N.V. vraagt ICT Automatisering om aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen

Datum laatste update: 17 oktober 2021

Informatie delen

Delen via: deel