Terug

ABN AMRO Bank NV

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 22 mei 2015 - 15:40
  • Statutaire naam ABN AMRO Bank NV
  • Titel Reactie ABN AMRO op brief minister van Financiën over voorgenomen verkoopplannen ABN AMRO
  • Bericht Vandaag heeft de minister van Financiën zijn plannen voor de verkoop van ABN AMRO bekend gemaakt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven dat een beursgang van ABN AMRO de beste optie is om ABN AMRO te verkopen. Zoals in 2011 met de Tweede Kamer is besproken en in een brief van 23 augustus 2013 is herhaald, kan ABN AMRO verkocht worden als de financiële sector stabiel is, er voldoende interesse is vanuit de markt en de onderneming er klaar voor is. Het streven hierbij is zoveel als mogelijk van de totale kapitaaluitgaven van de staat terug te verdienen. De minister zegt er vertrouwen in te hebben dat nu aan deze voorwaarden is voldaan. Daarom legt het kabinet de voorgenomen verkoop van ABN AMRO ter besluitvorming voor aan de Tweede Kamer. Indien de Tweede Kamer instemt met de voorgestelde verkoopplannen, en de toezichthouder concludeert dat aan de door haar gestelde voorwaarden is voldaan, kan de voorgenomen beursgang vanaf het vierde kwartaal 2015 plaatsvinden. Gerrit Zalm, voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO: “Wij delen de conclusie van de minister dat een beursgang de beste optie is om ABN AMRO te verkopen. Het is een logische volgende stap in de ontwikkeling van ABN AMRO. De interne voorbereidingen die we het afgelopen jaar hebben getroffen liggen goed op schema en zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen zijn van mening dat ABN AMRO klaar is voor een beursgang. ABN AMRO staat achter de door de minister voorgestelde beursgang en heeft er vertrouwen in dat ook de toezichthouder te zijner tijd toestemming kan verlenen. ABN AMRO is goed uit het balansonderzoek van afgelopen november van de Europese toezichthouder gekomen. De goede resultaten van de afgelopen jaren en recent het sterke eerste kwartaal van 2015 laten zien dat we goed op schema liggen om onze financiële doelstellingen voor 2017 te halen. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt door alle medewerkers om een mooie en solide bank neer te zetten.

Gerelateerde downloads

201505220000000008_Persbericht reactie ABN AMRO op kamerbrief Minister van Financien over voorgenomen verkoopplannen ABN AMRO.pdf
201505220000000008_Press release ABN AMRO’s response to Finance Minister’s letter on intention to sell ABN AMRO.pdf

Datum laatste update: 05 december 2021

Informatie delen

Delen via: deel