Terug

Morefield Group N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 14 nov 2014 - 08:00
  • Statutaire naam Morefield Group N.V.
  • Titel Positieve ontwikkeling marge en bedrijfsresultaat
  • Bericht Hoofdpunten tot en met september 2014 • Positief en hoger resultaat uit operationele activiteiten. • Bruto-omzetresultaat blijft ondanks lagere bruto facturatiewaarde (2014: € 135,0 miljoen t.o.v. 2013: € 149,2 miljoen) op peil met € 3,4 miljoen; • Het bedrijfsresultaat verbetert in 2014 tot € 0,2 miljoen positief (2013: € 0,5 miljoen negatief) • Interne optimalisatie heeft geleid tot lagere personeelskosten en algemene beheerskosten, in totaal € 0,6 miljoen lager. In vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar zijn de marge en het bedrijfsresultaat tot en met september verbeterd. De verdere optimalisatie van de interne organisatie heeft positief bijgedragen aan deze verbetering. In het 3e kwartaal is ten opzichte van vorig jaar de facturatiewaarde per saldo afgenomen, terwijl in het verloop van dit kwartaal wel weer een stijgende lijn zichtbaar is geworden. Deze ontwikkeling is zoals eerder gemeld in het halfjaar bericht, een gevolg van latere implementatie van een groot MSP-contract en het afscheid van een aantal klantcontracten, waarop slechts een geringe marge werd gerealiseerd. Mede hierdoor en de ingezette optimalisatie is ondanks een lagere facturatiewaarde het bruto-omzet resultaat gelijk gebleven en nam in relatieve zin de marge toe. Over de periode tot en met september bedraagt de winst voor amortisatie € 0,5 miljoen positief en het netto resultaat na amortisatie € 0,3 miljoen negatief door een reguliere afschrijving op immateriële activa(€0,8 miljoen) die overigens geen impact heeft op de kasstroom. Financiering ABN AMRO verlengd Voor de financiering van het werkkapitaal maakt Source gebruik van een ‘factorerings’-overeenkomst van ABN AMRO Commercial Finance. Onder gelijkluidende voorwaarden is deze overeenkomst in augustus verlengd tot juli 2016.

Gerelateerde downloads

201411140000000008_SOURCE Persbericht Q3 2014.pdf

Datum laatste update: 23 september 2021

Informatie delen

Delen via: deel