Terug

ING Bank N.V. Issue of minimum of EUR 5,000,000 ING Best Strike Europe Notes, Series no.: 951

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 28 feb 2007
  • Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
  • Omschrijving Issue of minimum of EUR 5,000,000 ING Best Strike Europe Notes, Series no.: 951
  • Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
  • Begindatum 28 feb 2007
  • Wijze van publicatie Drukwerk
  • Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar ten kantore van ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
35.zip

Datum laatste update: 27 november 2020

Informatie delen

Delen via: deel