Terug

Vergelijkingssites

Consumenten kunnen zich via vergelijkingssites oriënteren op financiële producten. Zo krijgen zij inzicht en overzicht in producten die passen bij hun persoonlijke situatie.

Vergelijkingssites treden vaak op als bemiddelaar. Dit betekent dat vergelijkingssites ervoor kunnen zorgen dat de consument het product kan afsluiten bij de aanbieder, en dat vergelijkingssites consumenten mogen adviseren. Vergelijkingssites hebben hiervoor een vergunning van de AFM nodig.

Dienstverlening grote vergelijkingssites op orde; grote kwaliteitsverschillen bij andere sites

De dienstverlening van de vijf grootste vergelijkingswebsites voor financiële producten is over het algemeen in het belang van de klant, ook al is er nog ruimte voor verbetering. Dat concludeert de AFM op basis van onderzoek, dat zij in 2014 heeft uitgevoerd. Een vergelijking op deze sites biedt toegevoegde waarde voor de consument en kan helpen in de zoektocht naar een passend financieel product. Maar de markt kent ook nog vele andere vergelijkingssites waar de AFM niet diepgravend naar heeft gekeken.

Gedragscode vergelijkingssites

De gedragscode voor vergelijkingssites voor zorgverzekeringen biedt goede en concrete handvatten om de dienstverlening in het belang van de klant te laten zijn. De AFM verwelkomt dan ook het initiatief van vier grote vergelijkingssites om te komen tot deze gedragscode. Ook andere vergelijkingssites kunnen de handvatten uit deze gedragscode toepassen op hun dienstverlening.

Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite?

De publicatie bemiddelen geeft u antwoord op de vraag wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast gaat het nieuwsbericht specifiek in op de werkzaamheden die vergelijkingssites kunnen verrichten en wanneer deze werkzaamheden kwalificeren als bemiddelen.

Consumenten en vergelijkingsites

In het najaar van 2014 heeft de AFM onderzoek laten uitvoeren onder 1757 consumenten en hen gevraagd naar het feitelijk gebruik en de verwachtingen die zij hebben van vergelijkingssites. In het artikel vindt u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek onder consumenten.

Duidelijkheid over verstrekken relevante & duidelijke informatie op vergelijkingssites

De AFM geeft in een interpretatie meer duidelijkheid over informatie die vergelijkingssites moeten geven aan consumenten. Vergelijkingssites moeten ‘redelijkerwijs relevante informatie’ geven aan consumenten en hen hierover ‘duidelijk’ informeren. Het moet voor consumenten duidelijk zijn welke waarde zij kunnen hechten aan (het resultaat van) een vergelijking.

Belangrijke informatie voor consumenten blijft lastig vindbaar op vergelijkingssites

De AFM heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking door 33 vergelijkingssites voor financiële producten. Veel van deze sites geven consumenten nog steeds moeilijk vindbare of te weinig informatie over wat ze precies doen, hoe ze hun geld verdienen, hoe een vergelijking tot stand komt en hoe volledig de vergelijking is.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen