Terug

Vergelijkingssites

Consumenten kunnen zich via vergelijkingssites oriënteren op financiële producten. Zo krijgen zij inzicht in en overzicht over producten die passen bij hun persoonlijke situatie.

Vergelijkingssites treden vaak op als bemiddelaar. Dit betekent dat vergelijkingssites ervoor kunnen zorgen dat de consument het product kan afsluiten bij de aanbieder. In sommige gevallen adviseren vergelijkingswebsites ook. Om te kunnen bemiddelen of adviseren hebben vergelijkingssites een vergunning van de AFM nodig.

Wanneer adviseert een vergelijkingssite?

Wanneer vergelijkingswebsites klanten financiële producten laten vergelijken en afsluiten, kan er sprake zijn van adviseren volgens de Wft. De definitie van ‘adviseren’ in de wet (artikel 1:1 Wft) is ‘het in de uitoefening van beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde klant’. Er is sprake van advies (volgens de Wft) als aan alle volgende criteria wordt voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van een aanbeveling, niet enkel het delen van informatie;
  2. De aanbeveling moet zien op (een transactie in) een financieel instrument / een financieel product; 
  3. De aanbeveling die gedaan wordt, (i) wekt de suggestie dat deze passend is voor de individuele klant, of (ii) wordt gegeven op basis van de persoonlijke situatie; 
  4. De aanbeveling is niet (alleen) gedaan aan het publiek; 
  5. De aanbeveling dient zich te richten tot een (gevolmachtigde van een) (potentiële) klant. 

In het onderdeel ‘veelgestelde vragen’ geeft de AFM antwoord op de vraag onder welke omstandigheden vergelijkingsdienstverlening kwalificeert als advies.

Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite?

Van bemiddelen is in ieder geval sprake als meer dan alleen contactgegevens van een klant aan een aanbieder worden doorgegeven. Een vergelijkingssite bemiddelt ook als aan al deze 2 voorwaarden is voldaan:

  1. De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking.
  2. Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst. Wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht wordt uitgelegd in het persbericht Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite? Daarnaast gaat het nieuwsbericht specifiek in op de werkzaamheden die vergelijkingssites kunnen verrichten en wanneer deze werkzaamheden kwalificeren als bemiddelen.

Gedragscode vergelijkingssites

De gedragscode voor vergelijkingssites voor zorgverzekeringen biedt goede en concrete handvatten om de dienstverlening in het belang van de klant te laten zijn. De AFM verwelkomt dan ook het initiatief van vier grote vergelijkingssites om te komen tot deze gedragscode. Ook andere vergelijkingssites kunnen de handvatten uit deze gedragscode toepassen op hun dienstverlening.

Duidelijkheid over verstrekken relevante & duidelijke informatie op vergelijkingssites

De AFM geeft in een interpretatie meer duidelijkheid over informatie die vergelijkingssites moeten geven aan consumenten. Vergelijkingssites moeten ‘redelijkerwijs relevante informatie’ geven aan consumenten en hen hierover ‘duidelijk’ informeren. Het moet voor consumenten duidelijk zijn welke waarde zij kunnen hechten aan (het resultaat van) een vergelijking.

Heeft u nog vragen?

Als u over het bovenstaande vragen heeft, neemt u dan contact op met het ondernemersloket van de AFM via 0800-6800 680 (gratis) of ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen