Terug

Uitbestedingsuitvraag financieel dienstverleners

Uitvraag uitbesteding financieel dienstverleners

Financieel dienstverleners moeten jaarlijks aan de AFM doorgeven welke diensten en activiteiten de onderneming heeft uitbesteed. U ontvangt hiervoor een uitvraag van de AFM. De uitbestede diensten en activiteiten moeten worden aangeleverd in een vast format. Hieronder leest u meer over de uitvraag uitbesteding en de manier waarop u hieraan kunt voldoen.

Voor wie geldt de uitvraag uitbesteding?

De Wet op het financieel toezicht (artikel 4:15) stelt eisen met betrekking tot een integere en beheerste bedrijfsvoering. Hieronder valt onder meer dat uw onderneming zorg draagt voor de beheersing van de uitbesteding van activiteiten en diensten. Dit geldt voor alle financieel dienstverleners die onder Nederlands toezicht vallen. Als uw onderneming binnen de uitvraagpopulatie valt, stuurt de AFM uw onderneming een vooraankondigingsbrief voor de uitvraag.

Voorbereiding op de uitvraag uitbesteding

U kunt zich voorbereiden op de uitvraag uitbesteding door de ‘Handleiding uitvraag uitbesteding’ door te lezen. In deze handleiding leest u meer over de opzet van de uitvraag, de definitie van de datapunten en de manier waarop u het bestand moet opslaan. Over iedere uitbestede activiteit of dienst moet u een aantal kenmerken rapporteren. Dit kunt u doen door het Excelbestand in te vullen.

Invoeren van uitbestede diensten en activiteiten in het Excelmodel

Het Excel-invulblad uitbesteding is een Excelsheet om uw uitbestede diensten en activiteiten te administreren. Voor iedere uitbestede dienst of activiteit kunt u een regel in het Excel-invulblad vullen. U kunt alleen regels toevoegen tussen de blauwe lijnen in het Excel-invulblad. Als een uitbesteding meerdere jaren loopt, moet deze ieder jaar worden doorgegeven. Als een uitbesteding eindigt in het tijdvak waar de uitvraag over gaat, moet deze ook worden gerapporteerd.
Het Excel-invulblad bestaat uit meerdere tabbladen:

  • Voorblad (tabblad 1): vul hier de gegevens van uw onderneming in
  • Uitbestedingsregels (tabblad 2): vul hier de uitbestede diensten en activiteiten in
  • Toegestane waardes (tabblad 3): hier vindt u de toegestane waardes voor de datapunten.

In de ‘Handleiding uitvraag uitbesteding’ leest u meer over de opzet van de uitvraag, de definitie van de datapunten en de manier waarop u het bestand kunt opslaan. U vindt hiernaast een leeg Excel invulblad dat u moet gebruiken voor uw rapportage. Ook vindt u hier een voorbeeld van een ingevuld invulblad uitbesteding.

Op het moment dat de AFM u vraagt om te rapporteren, moet u het volledig ingevulde Excel invulblad uitbesteding volgens de instructie lokaal opslaan. Vervolgens moet u deze uploaden in uw rapportageomgeving. U ontvangt ieder jaar een persoonlijke link naar de rapportageomgeving.

Planning uitvraag uitbesteding

Jaarlijks ontvangen de financieel dienstverleners die de uitvraag uitbesteding moeten invullen een informatieverzoek met een gebruikersnaam. Enkele dagen later verstuurt de AFM de wachtwoorden. De gebruikersnaam en het wachtwoord heeft u nodig om toegang te krijgen tot de rapportageomgeving. U heeft vervolgens vier weken de tijd om het bestand te uploaden. Ook als uw onderneming geen uitbestedingen heeft, moet u dit in de rapportageomgeving registreren. Als uw onderneming meerdere vergunningen bij de AFM heeft, sturen wij u voor iedere vergunning een uitvraag. U moet voor iedere vergunning apart rapporteren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen