Terug

Pensioen

Pensioen is een belangrijke bron van inkomsten voor de oudedag. Het grootste risico is dat een consument er te laat achterkomt dat hij na zijn pensionering te weinig inkomsten heeft in verhouding tot zijn uitgaven. Juist daarom is het van belang dat die consument op tijd overzicht heeft van zijn pensioeninkomen. Op basis van die gegevens kan de deelnemer desgewenst keuzes maken of zijn verwachtingen bijstellen.

Consumenten hebben alle belang bij:

  • een tijdig overzicht van hun pensioen
  • inzicht in de hoogte van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen
  • inzicht in de onzekerheden en risico’s van hun pensioen.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen