Terug

MiFID: documenten en publicaties

In het onderstaand overzicht vindt u alle relevante documenten en publicaties over MiFID en een uitgebreide toelichting op de voorgestelde veranderingen en de visie van de AFM.

Gedelegeerde handelingen (delegated acts)

Een gedelegeerde handeling is gebaseerd op het advies van de ESMA en is door de Europese Commissie (EC) omgezet in wetgeving. Er zijn 2 soorten gedelegeerde handelingen:

  • Gedelegeerde richtlijn (delegated directive); deze richtlijn heeft geen rechtstreekse werking en moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving
  • Gedelegeerde verordening (delegated regulation); deze verordening heeft rechtstreekse werking en implementatie in nationale wetgeving is daarom niet nodig.

Nadat de EC de delegated acts heeft gepubliceerd moeten de Raad en het Europees Parlement er nog mee instemmen. Zij hebben 3 maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen. Onderstaande delegated acts zijn door de EC gepubliceerd:

Regulatoire Technische Standaarden (RTS)

ESMA heeft op 28 september 2015 technische standaarden gepubliceerd voor MiFID II. De RTS’en zijn aan de Europese Commissie voorgelegd, die 3 maanden heeft om deze standaarden goed te keuren via de zogenoemde endorsement-procedure. Daarna kunnen het Europees Parlement en de Raad nog bezwaar aantekenen tegen de standaarden.

Hiermee worden de standaarden gegeven voor transparantie (pre- en post-trade transparantie voor zowel equity als non-equity instrumenten), micro-structurele onderwerpen, organisatorische eisen voor trading venues, data publicatie en toegang, transactierapportage, post-trading, commodity derivaten en best execution.

De commissie heeft inmiddels bijna alle RTS’en overgenomen (zie overzicht). 

Bijbehorende documenten:

Implementatie Technical Standards (ITS)

ESMA heeft op 11 december 2015 de Implementatie Technical Standards (ITS) voor de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) gepubliceerd. De ITS vertalen de regelgeving naar praktijk voor marktpartijen, marktinfrastructuur en nationale toezichthouders. De publicatie van de huidige ITS volgt op twee andere sets van technische normen voor de implementatie van MiFID II. De verschillende sets van technische normen zijn door ESMA ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd.

De ITS specificeren standaardformulieren, templates en procedures op de volgende onderwerpen:

  • samenwerkingsregelingen voor handelsplatformen van aanzienlijk belang in een lidstaat van ontvangst
  • opschorten en verwijderen van de financiële instrumenten van de handel op een gereglementeerde markt (RM), een Multilateral Trading Facility (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)
  • autorisatie van datarapporteringsdienstverleners
  • positierapportage en wekelijkse positierapporten
  • samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bij het toezicht, on-site controles en onderzoeken en de uitwisseling van informatie
  • consultatie van andere bevoegde autoriteiten voordat een vergunning wordt verleend
  • indiening van informatie over sancties en maatregelen.

Richtsnoeren (Guidelines)

ESMA heeft op 10 oktober 2016 richtsnoeren gepubliceerd over transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation onder MiFID II. Deze stellen partijen in staat om op tijd te voldoen aan de rapportageverplichtingen die MiFID II met zich mee brengt en bevatten voorbeelden van transactierapportages.

ESMA heeft op 17 december 2015 een final report over de Guidelines for the assessment of knowledge and competence gepubliceerd. De richtsnoeren stellen minimum standaarden vast waaraan beleggingsadviseurs moeten voldoen om vakbekwaam te zijn.  

Op 25 november 2015 publiceerde ESMA al een final report over de Guidelines on complex debt instruments and structured depositis. Deze richtsnoeren richten zich op het specificeren van producten waarvoor execution only diensten niet van toepassing kunnen zijn.

Vragen en antwoorden (ESMA)

ESMA-consultatiedocument

Op 17 februari 2016 heeft de AFM een bijeenkomst georganiseerd met voornamelijk marktpartijen die zich bezig houden met transactierapportages. Onderwerp van deze bijeenkomst was het ESMA consultatiedocument 'Guidelines on transaction reporting, reference data, order record keeping & clock synchronisation' van 25 december 2015.

Consultation Paper ESMA, uitwerking en inhoudelijke onderwerpen

In februari 2015 heeft de AFM een bijeenkomst met marktpartijen georganiseerd, en enkele korte presentaties opgesteld over onderwerpen uit de ESMA Consultation Paper van 19 december 2014. Hieronder vind u de onderwerpen en bijbehorende presentaties: 

Publicaties

De regelgeving

Afgesloten consultaties

Speeches en presentaties

Publicaties en persberichten

Overig

Archief

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen