Terug

MiFID II - Aanbieders van datarapporteringsdiensten

De uitbreiding van de vergunningplicht onder MiFID II is een belangrijk onderdeel van de herziening van MiFID I. Om kwalitatief goede marktdata te waarborgen introduceert MiFID II nieuwe vergunningplichtige partijen. Dit zijn de aanbieders van datarapporteringsdiensten. Deze partijen staan met de invoering van MiFID II onder doorlopend toezicht en moeten over een vergunning beschikken.

In principe zijn de aanbieders zelfstandige partijen, maar beleggingsondernemingen of marktexploitanten mogen ook datarapporteringsdiensten aanbieden als zij de regels naleven die op de aanbieders van datarapporteringsdiensten van toepassing zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende diensten:

  • exploitatie van een Approved Publication Arrangement (APA)
  • exploitatie van een Consolidated Tape Provider (CTP)
  • exploitatie van een Approved Reporting Mechanism (ARM)

Een APA heeft een vergunning voor dienstverlening op het gebied van de publicatie van transactiemeldingen namens beleggingsondernemingen die buiten een handelsplatform om transacties afwikkelen. Een CTP heeft, kort omschreven, een vergunning voor dienstverlening op het gebied van het verzamelen van marktdata die door handelsplatformen en die via een APA openbaar wordt gemaakt en voor het geconsolideerd beschikbaar stellen aan de markt hiervan. Een ARM heeft een vergunning voor dienstverlening op het gebied van het rapporteren van bijzonderheden van transacties aan nationale toezichthouders of aan ESMA, namens beleggingsondernemingen. Voor de aanbieders gelden verschillende organisatorische eisen.

Tot 1 januari 2022 stonden de datarapporteringsdienstverleners onder toezicht van de nationale toezichthouders zoals de AFM. Sinds die datum is het toezicht overgegaan naar ESMA. Uitzondering hierop zijn de APA’s en ARM’s van wie de activiteiten van beperkt belang zijn voor de interne markt. Dit is het geval wanneer de partij relatief klein is en slechts beperkt in andere landen actief is. In dat geval houdt de AFM toezicht op de partij en is de AFM ook degene die de vergunning verleent.

 

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen