Terug

MiFID II - Mkb-groeimarkt

MiFID II voorziet in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten.

MiFID II introduceert een nieuwe subcategorie van MTF’s: de mkb-groeimarkt. De introductie van mkb-groeimarkten heeft als doel het midden- en kleinbedrijf (mkb) een vlottere toegang tot kapitaal te bieden.

 

Een voorbeeld van een verschil in de vereisten die gelden voor de handel op een mkb-groeimarkt ten opzichte van de handel op een MTF is dat het voor de uitgevers van financiële instrumenten mogelijk is om een zogenaamd ‘admission document’ op te stellen in plaats van een uitgebreider prospectus. Daarnaast dient het om de ontwikkeling te bevorderen van markten die op de behoeften van het mkb inspelen. Hierbij is het van belang om de balans te bewaken tussen hoge beleggersbescherming en zo laag mogelijke administratieve lasten voor de uitgevers van financiële instrumenten die op een mkb-groeimarkt worden verhandeld.

Om te kwalificeren als mkb-groeimarkt moet ten minste 50% van de uitgevende ondernemingen in de categorie mkb vallen. Dit wordt jaarlijks beoordeeld op basis van de marktkapitalisatie van de 3 voorafgaande kalenderjaren. Als het criterium tijdelijk niet is gehaald, hoeft de registratie als mkb-groeimarkt niet direct te worden geannuleerd of geweigerd als er een redelijk vooruitzicht bestaat dat het criterium met ingang van het volgende jaar wel wordt gehaald.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen