Terug

MiFID II - Eisen aan handelsplatformen

MiFID II voorziet in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten.

MiFID II introduceert voor alle handelsplatformen striktere eisen die gericht zijn op de borging van de eerlijke en ordelijke werking van financiële markten.

 

Dit betreft onder meer eisen aan de inrichting van de bedrijfsvoering, zoals het inrichten van een risicobeheerfunctie. Andere voorbeelden zijn eisen over tegengestelde belangen, het stabiel en continu functioneren van de systemen en beheersing van de handel die plaatsvindt op het platform. Dit laatste kan bijvoorbeeld door controlemechanismen zoals circuit breakers. Bovendien zijn voorschriften opgesteld voor de wijze waarop het orderboek wordt ingericht, bijvoorbeeld voor de tick sizes waarin gehandeld kan worden en verplichtingen om liquiditeit te verschaffen.

Daarnaast is het de bedoeling om transparantie over de handel te vergroten en handel op dark pools te beperken. Zo wordt de reikwijdte van transparantieverplichtingen voor en na de handel uitgebreid. Bovendien wordt met de ‘trading obligation’ geprobeerd om meer handel naar de gereguleerde markten, MTF’s en OTF’s te sturen. Om best execution beter mogelijk te maken, moeten handelsplatformen en SI’s bovendien data beschikbaar stellen over de kwaliteit van de executie van transacties op hun platform.

Ten slotte zijn aanvullende regels opgesteld om de informatieverstrekking aan toezichthouders en ESMA te verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om:

  • een uitbreiding van de reikwijdte van rapportageverplichtingen over transacties aan de toezichthouder
  • regels rondom schorsingen van de handel
  • informatie die handelsplatformen moeten verschaffen over inrichting, functioneren en aangesloten members.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen