Terug

AFM-toezicht op MiFID II vanaf 3 januari 2018

Marktpartijen en toezichthouders moeten vanaf 3 januari 2018 voldoen aan MiFID II en MiFIR. De nieuwe regelgeving waar marktpartijen mee te maken krijgen is veelomvattend en complex.

MiFID II kent geen overgangstermijn en de lagere (nationale) regelgeving en nadere guidance is op onderdelen met vertraging beschikbaar gekomen. Veel regelgeving en guidance was echter al wel gereed waardoor marktpartijen grotendeels konden weten wat er per 3 januari 2018 van ze wordt verwacht.

Voldoen aan verplichtingen

De AFM gaat ervan uit dat marktpartijen vanaf 3 januari 2018 voldoen aan de verplichtingen van MiFID II. Wij zien alleen beperkte ruimte om daar van af te wijken voor zover er relevante regelgeving of nadere guidance zodanig laat beschikbaar is gekomen, dat van marktpartijen in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij per 3 januari 2018 hier aan voldoen. In dat geval moeten individuele marktpartijen kunnen aantonen dat voor hun situatie geldt dat zij hier redelijkerwijs niet aan konden voldoen en dat zij alle noodzakelijke stappen zetten en hebben gezet om zo tijdig mogelijk te voldoen aan MiFID II. De AFM zal bij het toezicht hierop proportioneel handelen.

Nationaal regime

De eisen van MiFID II zullen logischerwijs ook leiden tot wijzigingen van het nationaal regime. Deze wijzigingen zijn niet definitief op 3 januari 2018. Dat betekent dat zolang het nationaal regime niet wordt gewijzigd het huidige nationaal regime blijft gelden. Relevante partijen moeten tot de wijziging van het nationaal regime voldoen aan de huidige eisen. Daarna moeten zij voldoen aan de eisen van het gewijzigde nationaal regime.

Speerpunten AFM-toezicht MiFID II in 2018

De AFM richt zich als toezichthouder op de belangrijkste risico’s en dat zullen we ook doen bij ons toezicht op de naleving van MiFID II en de daarop gebaseerde lagere wet- en regelgeving. Op het gebied van beleggersbescherming worden kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van ons toezicht in 2018. Daarnaast zal de AFM blijvend aandacht besteden aan onderwerpen als vakbekwaamheid, informatieverstrekking, kwaliteit beleggingsdienstverlening en provisies. Op het gebied van de kapitaalmarkten zullen in elk geval transactierapportage, transparantie van de markt (pre-/post-trade transparantie) en de regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur tot de speerpunten van het MiFID II toezicht van de AFM behoren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen