Terug

MiFID II - Positierapportages

Partijen die handelen in grondstoffenderivaten, emissierechten of derivaten daarvan zijn verplicht hun posities te rapporteren. Positierapportages gelden dus ook voor partijen die uitgezonderd zijn van de vergunningplicht omdat hun handel in grondstoffenderivaten, emissierechten en derivaten daarvan als nevenactiviteit kan worden aangemerkt. Handelsplatformen waarop wordt gehandeld in deze financiële instrumenten hebben ook de verplichting om posities te rapporteren.

Rapportageplichten

Een handelsplatform in Nederland waarop wordt gehandeld in grondstoffenderivaten, emissierechten of derivaten daarvan krijgt de verplichting om wekelijks een rapport te publiceren van de geaggregeerde posities van de personen die in deze financiële instrumenten op het handelsplatform handelen, op het moment dat zowel het aantal personen als hun openstaande posities de minimumdrempels overschrijden. Het handelsplatform moet dit rapporterenaan de AFM en aan ESMA. Daarnaast zal het handelsplatform dagelijks een volledige uitsplitsing moeten verstrekken van de handelsposities in grondstoffenderivaten, emissierechten of derivaten daarvan van de personen die in deze financiële instrumenten op het handelsplatform handelen.

Een beleggingsonderneming die buiten een platform handelt in grondstoffenderivaten, emissierechten of derivaten daarvan krijgt de verplichting om ten minste een keer per dag aan de bevoegde toezichthouder een uitsplitsing van zijn posities en die van zijn cliënten, tot aan de eindcliënt, te verstrekken.

Een deelnemer of lid van een gereglementeerde markt, MTF of OTF krijgt de verplichting om dagelijks aan het handelsplatform de bijzonderheden van de posities die hij aanhoudt in de op dat handelsplatform verhandelde grondstoffenderivaten alsmede van posities van cliënten, tot aan de eindcliënt, te rapporteren. Deze rapportageplicht geldt niet voor emissierechten en van emissierechten afgeleide instrumenten, maar uitsluitend voor grondstoffenderivaten.

Procedure rapportageplicht

De hierboven genoemde partijen kunnen vragen met betrekking tot de procedure e-mailen naar: CPRS@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen